Front_5.JPG

Reglement

Huisregels Verenigingsgebouw “De Ouwe Toren"

01.De “Stichting verenigingsgebouw De Ouwe Toren" is in de persoon van de bestuursleden direct verantwoordelijk en eerste aanspreekpunt voor het beheer.

02.Indien aanwezig is de beheerder/beheerster eerste aanspreekpunt voor de gebruiker(s) die op dat moment in het pand aanwezig is/zijn. Aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

03.Alle gebruikers mogen alleen die ruimte gebruiken die door hen is gehuurd alsmede de gezamenlijke bargelegenheid (caféruimte).

04.De gebruikers laten de gehuurde ruimte achter in dezelfde opgeruimde situatie als waarin zij deze ruimte aantroffen.

05.Na het verlaten van de gehuurde ruimte worden alle lichten uitgedaan, de eventuele geluid – en / of lichtinstallatie uitgeschakeld, de tafels en stoelen terug geplaatst zoals deze werden aangetroffen en de ruimte afgesloten.

06.Mocht de huurder een afvalbak 'vol' maken, dan dient deze met de vuilniszak in de container gelegd te worden (staat achter de nooduitgang aan de linker achterzijde van het pand). Vervolgens nieuwe vuilniszak in de lege afvalbak doen.

07.De keuken en bargelegenheid mogen betreden worden door de beheerder / beheerster en de daartoe aangezochte vrijwilliger(s). Deze vrijwilliger kan ook een vertegenwoordiger van gebruiker zijn, vermits bij het bestuur van De Ouwe Toren en/of beheerder / beheerster bekend.

08.Voor alle andere personen is het verboden achter de bar of in de keuken te komen

09.Het is verboden om in het gebouw te roken anders dan alleen in de daartoe aangewezen ruimte op de begane grond. Indien deze ruimte in gebruik is door één of meerdere rokers, dient de toegangsdeur dicht te blijven en de ventilatie ingeschakeld te worden middels de schakelaar op de muur.

10.Consumpties dienen contant afgerekend te worden dan wel via een verzamellijstje in de daartoe bestemmende kluis gedeponeerd te worden, waarna een factuur wordt gezonden. Op dit lijstje wordt de naam van de betreffende gebruiker vermeld alsmede de naam van de voor het lijstje verantwoordelijke persoon. De beheerder / beheerster of de barvrijwilliger van de gebruiker storten de contant ontvangen barinkomsten samen met een verzamellijstje eveneens in de daartoe bestemde kluis. Stortingen e.d. in groene zak stoppen alvorens in de kluis te deponeren.

11.Er mogen geen zelf meegebrachte consumptiegoederen worden genuttigd, anders dan waarvoor door de bevoegde personen toestemming te verleend.

12.Er mag zonder toestemming geen gebruik gemaakt worden van de piano.

13.Gebruikers die zelf het gebouw afsluiten dienen er op toe te zien dat alle ramen deuren afgesloten zijn. Zij stellen het alarm in werking en na het afsluiten van de voordeur, doen zij de sleutels in de brievenbus van De Ouwe Toren.

14.Gebruikers gedragen zich zoals het zich een 'goede huisvader' betaamd.

15.Het verenigingsgebouw kan alleen in stand gehouden worden wanneer alle gebruikers zich aan de huisregels houden en zich inspannen om het gebouw schoon en op orde te houden. Daarnaast zijn de barinkomsten erg belangrijk en worden de gebruikers dan ook vriendelijk verzocht (niet verplicht) om na hun activiteit nog even gezellig en onder het genot van een drankje, na te praten.

Meer informatie